Att befinna sig i klimakteriet vare sig det är i förklimakteriet eller klimakteriet är en omvälvande tid för många kvinnor.

Hormoner börjar svaja, mensen beter sig annorlunda, man känner inte igen sig själv, kanske sover dåligt, har vallningar, får dåligt självförtroende. Ja listan kan göras lång.

Att träna eller ta sig till gymmet kan verka oöverstigligt för många FAST det är bevisat att just träning kan lindra klimakteriesymptom. Genom att ta hjälp av en pt som är lyhörd, har kunskap om klimakteriet och kan anpassa träningen efter ditt mående så kan din resa börja för att må bra genom klimakteriet.

NINA DIN PT